Dokter Vanhoutte Tom

Hallo met dokter ...Via de telefoon worden nooit resultaten van aangevraagde onderzoeken meegedeeld of andere medische vragen beantwoord. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. 

Indien u resultaten van aangevraagde onderzoeken wenst te weten, of een voorschrift voor onderzoek of medicatie wenst, dient u hiervoor een afspraak te maken.

Er worden ook nooit voorschriften voor onderzoek of medicatie verstrekt zonder de patiënt persoonlijk op raadpleging te hebben gezien en onderzocht.

Via het nummer van de private raadpleging kunnen enkel afspraken worden gemaakt of geannuleerd. Voor praktische vragen vóór of na een geplande behandeling, gelieve hiervoor enkel contact op te nemen met het secretariaat orthopedie van het AZ Sint-Jan, campus Serruys, op het nummer 059 555 183.