Bij opname in het ziekenhuis ontvangt u een identificatiebandje. Dit polsbandje zorgt ervoor dat wij u op elk moment tijdens uw verblijf in het ziekenhuis correct kunnen identificeren. Dit is essentieel bij het toedienen van medicatie, het prikken van bloed of het afnemen van een onderzoek. Controleer steeds of uw naam correct op het bandje staat. Werd het bandje verwijderd, bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.