GEPLANDE OPNAME

Zodra u voldoende hersteld bent, deelt uw behandelende arts u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag gebeurt meestal tussen 10:00 uur en 14:00 uur. De hoofdverpleegkundige zorgt samen met uw arts voor de administratieve afwerking van uw dossier. Spreek het vertrekuur af met de verpleegkundige en breng uw familie hiervan op de hoogte. Zo nodig kan de sociale dienst instaan voor de organisatie van het vervoer, regeling van thuishulp, ...

OPNAME DAGZIEKENHUIS

Zowel uw orthopedisch chirurg als de anesthesist komen langs op de kamer vòòr uw ontslag uit het ziekenhuis. Ondertussen worden alle formaliteiten geregeld : een voorschrift voor de pijnmedicatie, verbanden en eventuele thuisverpleging, uw controle afspraak, … De chirurg geeft u alle richtlijnen en legt uit wat er is gebeurd bij de ingreep. Uw huisarts wordt binnen de 24u via een brief of e-mail op de hoogte gesteld van wat er tijdens de opname gebeurd is.

Het is om medico-legale redenen niet aangewezen dat u na de operatie zelf naar huis rijdt, zeker niet met een gipsverband ! Zorg dus op voorhand voor vervoer naar het ziekenhuis en terug naar huis ! Houd, ook tijdens transport naar huis, het geopereerde lidmaat zo goed mogelijk in hoogstand.

ONTSLAG TEGEN MEDISCH ADVIES IN

Indien u om een bepaalde reden tegen het advies van de artsen het ziekenhuis vroeger meent te moeten te verlaten, dan ondertekent u een verklaring waarbij u de arts en het ziekenhuis ontslaat van alle aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen voortvloeiend uit uw voortijdig vertrek.