Het verloop van de opname is verschillend naargelang het gaat om een onmiddellijke opname, een geplande opname, een spoedopname of een opname in het dagziekenhuis.

 

 • Onmiddellijke opname
  Na onderzoek door de arts blijkt dat een onmiddellijke opname noodzakelijk is. In dat geval regelt u de formaliteiten met het onthaal van de campus Henri Serruys, dat tijdens de weekdagen geopend is van 07:00 uur tot 19:45 uur en in het weekend van 09:00 uur tot 19:45 uur (telefoon : 059 55 51 11).
 • Geplande opname
  De arts heeft een opnameformulier opgesteld. Bij de eigenlijke ziekenhuisopname biedt u zich aan bij het onthaal waar de administratieve formaliteiten worden vervuld. Bij inschrijving overhandigt u het opnameformulier aan de medewerker van het onthaal. Het opname-uur is afhankelijk van de gemaakte afspraken met de arts of afdeling. Het onthaal is tijdens de weekdagen open van 7:00 uur tot 19:45 uur en in het weekend van 09:00 uur tot 19:45 uur (telefoon : 059 55 51 11).
 • Spoedopname
  Voor dringende verzorging, al dan niet gevolgd door een opname in het ziekenhuis, kan u dag en nacht terecht op onze spoedgevallendienst. In voorkomend geval vraagt u dat iemand van uw familie contact opneemt met het onthaal om de gegevens over uw identiteit, uw ziekenfonds of eventuele andere formaliteiten te vervolledigen. U kan de dienst spoedgevallen van campus Henri Serruys bereiken via het telefoonnummer 059 55 51 01.
 • Opname dagziekenhuis
  Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is er geen overnachting noodzakelijk. U kan voor deze behandelingen terecht in het dagziekenhuis. Op het opnameformulier dat u krijgt op de raadpleging staat een uur van opname. Het kan zijn dat u de dag voor de ingreep door iemand van het dagziekenhuis opgebeld wordt om het definitieve uur van opname mee te delen. Dit om de wachttijd zo klein mogelijk te maken. Het plannen van ingrepen is echter aan bijzonder veel niet te voorspellen invloeden onderhevig, zoals sterilisatie van materiaal, ingrepen die onvoorzien uitlopen, urgenties, etc... Daardoor is het zeer moeilijk een exact tijdstip van de ingreep te geven. Een ingreep blijft een "speciale gebeurtenis".
  Wij vragen om u, volgens het afgesproken uur, aan te bieden aan het onthaal van het dagziekenhuis (volg route 274) met het opnameformulier.
  Plan geen andere zaken op de dag van de operatie, maar concentreer u volledig op uw ingreep en herstel. Het uur waarop de operatie plaatsvindt, heeft geen enkele invloed op het uiteindelijke resultaat. Zoals steeds wordt gestreefd naar een optimale afwerking en een zo goed mogelijk resultaat. De kwaliteit van het afgeleverde werk is prioritair, het tijdstip van de ingreep is ondergeschikt. Indien u een ingreep wenst te annuleren, is het aan te raden zo snel mogelijk het secretariaat orthopedie hierover te contacteren op het nummer 059 55 51 83. Op deze manier kan iemand anders geholpen worden die op de wachtlijst staat.
 • Opname van kinderen
  Dit filmpje toont stap voor stap hoe de opname en het verblijf op de dienst Kinderziekten van campus Henri Serruys verlopen :