HOEVEEL IS HET?

Dokter Vanhoutte is volledig geconventioneerd. Er worden met andere woorden geen supplementen gevraagd. De erelonen zijn volledig conform de geldende RIZIV normen.

Het valt evenwel op dat het steeds vaker voorkomt dat patiënten niet op afspraken verschijnen of de consultatie niet “kunnen” betalen. Dit is bijzonder vervelend.

Het is natuurlijk een beginsel van goed fatsoen om naar afspraken te gaan die u maakt en die anders alleszins tijdig af te bellen zodat de dienstverlener in kwestie op het afgesproken uur een andere patiënt kan ontvangen. Het is daarnaast evident dat wij als arts-specialist vergoed worden voor geleverde prestaties.

Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen, wordt hiervoor een wegblijftarief gehanteerd.  Dit betekent het volgende: 

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd te zijn. 

Een afspraak kunt u telefonisch afzeggen via 059 500 591.

Artikel 77 van de code van geneeskundige plichtenleer van de Orde van Geneesheren bepaalt dat een schadeloosstelling gevraagd mag worden voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig (minstens 24u op voorhand) werd afgezegd.

Mocht u niet verschenen zijn op de afspraak, dan krijgt u hier dus een factuur voor thuis gestuurd. Deze factuur zult u zelf moeten betalen, want uw zorgverzekeraar vergoedt u deze kosten niet. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor u niet verschenen bent. Neem daarom altijd zo snel mogelijk contact met ons op met vermelding van deze reden. 

De hoogte van het tarief is afhankelijk van de tijd die hiervoor ingepland is op het spreekuur en de vergoeding die hiervoor staat.

Wat ook zou kunnen gebeuren, is dat de dienstverlener weigert u in de toekomst nog verder onder zijn patiënten te rekenen zolang u de huidige of voorgaande afspraak niet betaalt , of U vraagt de consultatie reeds bij het begin te betalen. Dit geldt vooral voor nieuwe, nog niet-gekende patiënten.

Wij hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen.

Erkende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • 1 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • Kerstdagen