ADMINISTRATIEF

GEWONE ZIEKENHUISOPNAME

 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • meld wijziging van adres, telefoon of gsm, huisarts, … op moment van de inschrijving in de inkomhall van het ziekenhuis
 • adres en telefoonnummer van de persoon tot wie men zich kan wenden tijdens uw verblijf
 • formulieren en/of de kaart van uw eventuele hospitalisatieverzekering
 • attesten voor arbeidsongeschiktheid (“vertrouwelijk” van mutualiteit)
 • naam en adres van uw huisarts
 • bloedgroepkaartje
 • voor de materniteit: trouwboekje of erkenningsformulier
 • voor personen met een buitenlands domicilie:
  EU-landen: Europese ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring
  Andere: formulier buitenlands ziekenfonds of -verzekering, garantieverklaring

SPOEDOPNAME

Bij spoedopname wordt gevraagd om voornoemde documenten zo vlug mogelijk te bezorgen aan het onthaal (indien dit niet gebeurt, moet het ziekenhuis alle rekeningen volledig te uwen laste opmaken).

 

ARBEIDSONGEVAL

Indien uw verzorging of onderzoeken het gevolg zijn van een arbeidsongeval, vordert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks van de verzekering, behalve het kamersupplement want dit is altijd ten laste van de patiënt. Dit is echter enkel mogelijk indien u het ongeval aangeeft aan de verzekering en indien wij over de juiste gegevens beschikken:

 

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering van de werkgever
 • eventueel schadegevalnummer
 • andere ongevallen (sport-, school-, verkeersongevallen) worden via uw ziekenfonds geregeld. Het remgeld kan u zelf terugvorderen van de verzekering.

 

Indien de facturen toch bij u thuis komen, dient u de rekening niet door te sturen naar de verzekering, maar terug te bezorgen aan de dienst patiëntenadministratie van de campus Henri Serruys met vermelding dat het om een arbeidsongeval gaat, de datum van het ongeval en het polisnummer.
Documenten voor de registratie van het arbeidsongeval zijn te verkrijgen aan het onthaal en op de spoedgevallendienst.

 

GENEESKUNDIG

 • verwijsbrief van uw arts
 • bloedgroepkaart
 • eventuele medische documenten (labo-uitslagen, RX-foto''s, EKG)
 • lijst van geneesmiddelen die u geregeld neemt (melding dosis, inname tijdstip en eventueel kopie van het toelatingsattest van de adviserend geneesheer)
 • lijst van geneesmiddelen waaraan u allergisch bent
 • eventueel dieetvoorschrift
 • geneesmiddelenvoorschrift voor NMBS

Tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is, moet u voor de ingreep NUCHTER zijn. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor de ingreep niet meer mag roken, eten of drinken. Voor een ingreep in de namiddag mag u eventueel rond 6u ’s morgens nog een licht ontbijt nemen, maar moet u daarna nuchter blijven. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor medicatie voor het hart, tegen te hoge bloeddruk, of voor schildklier afwijkingen : deze medicatie mag u met een klein (!) beetje water innemen. Bloedverdunners moeten op voorhand al gestopt zijn (tenzij anders besproken met uw arts). Indien u dat vergeten bent, contacteer dan steeds uw arts !

PERSOONLIJK

 • Persoonlijke kledij en nachtkledij
 • kamerjas en een paar gesloten pantoffels met goede anti-sliplaag
 • toiletbenodigdheden: kam of borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerief, handdoeken en washandjes
 • eventueel leesbril, lectuur, …
 • tablet, smartphone, laptop, …
 • breng zeker geen geld of juwelen mee naar het ziekenhuis : het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen